27.07.2009

FESTIWAL. W BŁOCIE TEŻ

24 -25 lipiec 2009 Festiwal im. Ryśka Riedla w Chorzowie. Więcej fot na www.edytor.net
24th - 25th July 2009 Rysiek Riedel's Festival in Chorzow. More photos - www.edytor.net

Voo Voo


Krzak


Perfect

23.07.2009

DZIADEK MIECZYSŁAW I JEGO FOTOGRAFIE

Mój dziadek - Mieczysław Migoń - fotografował. Pozostawił po sobie tysiące zdjęć. Fotografie rodzinne, portrety - mnóstwo fot mojej mamy, z podróży - Włochy, Jugosławia, Węgry, pejzaże, kolorowe eksperymenty. Pracował w ciemni, także kolorowej.
Zmarł w 1986 roku, pozostawiając mnie ze wspomnieniem magii obrazu.
Mam zaszczyt gościć w swoim domu jego fotografie.

My grandfather - Mieczysław Migoń - took photographs. He left thousands of photos. Family photographs, a lot of portraits, from travels - Italy, Yugoslavia, Hungary, landscapes, colours experiments. He worked in the darkroom, also the colour one.
He died in 1986, leaving me with the memory of the magic of image.
I's a honor to have his photographies at my home.

Moi rodzice w dniu ślubu - grudzień 1965 r.
My parents on their wedding day - dec 1965.


Tato, Babcia, Mama - ok 1970 roku. Mama w ciąży :)
Daddy, Grandma, Mum - around 1970. My Mum is pregnant :)


Moja babcia :)
"Portret żony" - Wystawa Fotografiki Amatorskiej z okazji XV-lecia Narodowego Banku Polskiego. Luty - marzec 1960 r.

My Grandmother :)
"Wife's portrait" - Amatour Photographs Exhibition on the occasion of th 15th anniversary of the National Bank of Poland. Feb - March 1960.


Moskwa, Plac Czerwony. 1974 rok.
Moscou, Red Square. 1974.


Wenecja. Chyba około 1970 rok.
Venice. Maybe around 1970.


Akt. Lata 60/70-te.
Act. 60/70's.


Może Jugosławia.
Probably Jugoslavia.


Może Jugosławia.
Probably Jugoslavia.


Trzy kaktusy :)
Three cactuses :)


I mój dziadek! Neapol ok. 1970 roku.
And my Grandpa! Naples around 1970.

20.07.2009

RYCERZY BRAK. KoNoPiAnS JEST

KoNoPiAnS - sobotni koncert w Ogrodzieńcu.
KoNoPiAnS - Saturday's concert in Ogrodzieniec.


16.07.2009

BURZA

Wczorajsza burza zabrała ze sobą mój telewizor :)
Yesterday's storm took away my TV :)

05.07.2009

HANIA

Dzisiaj fotografowałam HANIĘ :)
I've taken photos of HANIA today :)

04.07.2009

WAKACYJNIE

Wspomnienie zeszłorocznych wakacji :)
Last year holiday's memory :)
02.07.2009

ZDJĘCIA Z PARASOLEM

Deszcz. Burza. Chmury.
Rain. Storm. Clouds.


01.07.2009

MONA

Na zdjęciach MONA, w czasie obrony swojej pracy magisterskiej...Połączenie świata filozofii z językiem teatru...Podwójne życie.
A na trąbce Marcin 'Cozer' Markiewicz :)
In the pictures MONA during the master's degree exam..World of the philosophy and theathre's language..Dual life.
Marcin 'Cozer' Markiewicz on the trumpet :)