29.09.2010

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

W dniach 1-3.10.2010 odbędzie się 7 Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku. Wraz z Gliwicką Grupą Fotograficzną "Precel" pokażemy fragment poplenerowej szydłowskiej wystawy.
Aktualny program imprezy znajduje się na http://rybnickifestiwalfotografii.blogspot.com .

The 7th International Festival of Photography in Rybnik, 1 - 3 Oct 2010. Along with the photographic group "Precel" from Gliwice will show the part of the "Szydłów project" exhibition.
The current program of the event is on http://rybnickifestiwalfotografii.blogspot.com .26.09.2010

ESK 2016

Od kwietnia tego roku funkcjonuje strona internetowa dokumentująca starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na stronie tej znajdują się również moje fotografie (w dziale multimedia/foto). Szczerze kibicuję staraniom Katowic o ten tytuł i bardzo się cieszę, że mogę wspomóc tej projekt w ten sposób. Szkoda jedynie, że forma prezentacji fotografii w poszczególnych galeriach, moim zdaniem, jest nieco kłopotliwa - zbyt duży format zdjęcia wpływa na pogorszenie jego jakości, nie można obejrzeć zdjęcia w pełnym kadrze, nawigacja jest niewygodna. Reszta strony świetna.

Since April of this year working website documents the efforts of Katowice for the title of European Capital of Culture 2016. This website also contains my photos (in the section Multimedia / Photo). Frankly, I support the efforts of Katowice fot the title and I am delighted that support this project in this way. Unfortunately, it is a form of presentation of photos in different galleries, in my opinion, is a bit cumbersome - too large format images affect the deterioration of its quality, you can not see pictures in full frame, the navigation is awkward. The rest of the website is great.

14.09.2010

WYMÓWKI

Gigantyczne tempo życia ostatnich tygodni powoduje zawrót głowy... i brak czasu na uzupełnianie bloga... Archiwum pęcznieje.
Gigantic pace of life last weeks causing dizziness ... and lack of time to complete the blog ... Archive swells.