27.10.2010

BRUTAL I KONKURS

Moje fotografie Dworca PKP w Katowicach powędrowały również na facebook Brutala z Katowic - profil prowadzony przez architekta i dziennikarza Tomka Malkowskiego (tutaj).

My photographs of the railway station in Katowice are on facebook "Brutal from Katowice" - profile maintened by the architect and journalist Tomek Malkowski (here).Tomek Malkowski, jako główny organizator, ogłosił konkurs fotograficzno - filmowy poświęcony dworcowi w Katowicach "Nowy Image dla Brutala z Katowic". Szczegóły konkursu oczywiście na profilu Brutala z Katowic.

Tomek Malkowski, chief organizer, announced a photography and film contest dedicated to railway station in Katowice "New Image for Brutal from Katowice". Details of the competition on the profile of Brutal from Katowice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz