14.07.2011

TRWAJĄ REMONTY, WYBURZENIA I BUDOWY

Były Dom Prasy za chwilę zmieni skórę.
The Press House for a while will have a new elevation.Bez komentarza..
No comments...
A tutaj, zamiast Pałacu Ślubów, który jest właśnie w tej chwili wyburzany, powstanie bardzo wysokiej architektonicznej klasy żwirowy placyk...
And here, instead the Wedding Palace, which is right now demolished, will be a very high architectural quality gravel square...
Spodek. Będą nowe łuski. Balustrady są z metalową rurką. Sklepienia podcieni ze styropianem.
Spodek. There will be a new shells. Railings are made of a metal pipe. Vault arcades with styrofoam.
Katowice oczywiście.
Katowice of course.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz