04.08.2011

WALCOWNIA

Trochę postindustrialu czyli stara szopienicka walcownia.The post industrial facility - the old rolling mill in Katowice - Szopienice .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz