30.05.2013

SILESIATOPIA - WARSZTATY BĘDĄ!

Już od środy startujemy z warsztatami artystycznymi w ramach projektu SilesiaTopia (www.silesiatopia.de, www.silesiatopia.blogspot.com), które odbędą się w Zabrzu - Biskupicach. To już kolejne spotkanie artystek biorących udział w projekcie, pierwsze odbyło się w Zabrzu w zeszłym roku (moja relacja TU) oraz w styczniu w Berlinie (TU).
Tym razem spotkanie ma charakter warsztatów dla mieszkańców zabrzańskich Biskupic, a przede wszystkim osiedla Borsig. Atrakcji moc: warsztaty biograficzne, street art, fotografia, performance, śpiew.

The art workshops of the project SilesiaTopia (www.silesiatopia.de, www.silesiatopia.blogspot.com)  start on Wendsday, which will take place in Zabrze - Biskupice. This is the third meeting of SilesiaTopia's artists, the first held in Zabrze last year (my relationship here), and in January in Berlin (here). This time we plan biographical workshops, street art, photography, performance and singing for residents of Biskupice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz